News & Releases List

Blog list with rigth sidebar
Kompanija je osnovana 1992. godine, a vlasnik i osnivač je master ekonomista Branko Kilibarda, kao Kilibarda Company Novi Sad.