By fa23-51-93-0274

Kompanija je osnovana 1992. godine, a vlasnik i osnivač je master ekonomista Branko Kilibarda, kao Kilibarda Company Novi Sad.