Proces izgradnje

Novembar - proces izgradnje

2018 - proces izgradnje

2019 - April, završna faza

Kompanija je osnovana 1992. godine, a vlasnik i osnivač je master ekonomista Branko Kilibarda, kao Kilibarda Company Novi Sad.